lauantai 2. joulukuuta 2006

Kultuurierinevused soomlase pilgu läbi

Teisipäeval, 28.11 vestles 12.b klassi õpilastega Tartu Ülikooli soome keele ja kultuuri erakorraline lektor Juha-Matti Aronen, kes rääkis kultuurierinevustest soomlase pilgu läbi.

Õpilased kirjutasid tunnist järgmist -

ARTUR:
Juha-Matti Aronen juhtis meie tähelepanu liikluse erinevusele Soomes, kus liiklus pidi rahulikum olema kui Eestis. Põhjus on selles, et soomlased on rohkem seaduskuulekamad kui eestlased. Eesti ja soome kultuur on pigem täiesti erinevad kui sarnased esineja arvates. Soomlased on keskkonnasõbralikumad kui eestlased, nad sorteerivad prügi jne. Soomes on isegi minimaalsed toetused riigi poolt näiteks inimesele, kes pole töötanud, Jussi sõnul sellised, et „elab ära”. Soomes on astmeline tulumaks, mis kerkib kuni 54%-ni, see tagab riigi suure kapitali. Jussi sõnul saaks Eesti ülbitsevate ärimeeste taolised Soomes tappa oma isekuse, rahaga kelkimise ja eputamise eest. Kirik on soomlaste suur mõjutaja.
Kõike seda ja palju muudki huvitavat sai teada Juha-Matti Aroneni jutust. Ma arvan, et on hea, et meie soome kultuuri tunnis käivad sellised külalised, sest õpetlik on kuulda soomlaste eluviisist, käitumisest jne – ühesõnaga kultuurist. Jussi oli väga hea esineja, sest seletas kõike väga hästi.

TAURI:
Eesti ja Soome liikluskultuuri erinevused – Eesti on üks ja Soome teine äärmus. Esile tuleb jälle see väide, et soomlased on rohkem seaduskuulekamad igas asjas – liikluses, keskkonnahoius jne. Keskkonnaprobleemidega seoses tuli jutuks, et soomlased muretsevad selle pärast rohkem aga Eestis on märgata ilminguid, et me areneme samas suunas.
Soome toetused riigi poolt on humaansemad kui Eesti omad. Astmelise tulumaksu kõrgeim % on 54! Soome ja Eesti alkoholitarbimine on suhteliselt võrdne. Jussi arvates tuleneb soomlaste seaduskuulekus osaliselt kirikust???
Soomlaste jaoks ei ole ebaviisakas võõra ja vanema inimese mitteteietamine. Eestlaste viisakus läheb mõnikord üle piiri. Soomlased on avatumad kui eestlased, sellest tulenebki näiteks soomlaste kõva häälega rääkimine. Soomlaste suhe Venemaaga on kaugem kui eestlastel. Need olid mõtted näited sellest, mida esineja meile rääkis.
See vestlus oli igati tore ja hariv, eriti nüüd, kui meil oli käinud eestlane Soome elust rääkimas. Nüüd siis kuulsime Soome ja Eesti kultuurierinevustest soomlase käest.

1 kommentti:

Asjadest kirjoitti...

Väidan siiski, et ei liikluskultuuri erinevus, rahaga eputamine, prügi sorteerimine, ega seadusekuulekus ei tähenda seda, et eestlastel ja soomlastel oleks erinev KULTUUR. Pigem on tegemist pinnavirvendusega, mis on tingitud ajutistest mõjutajatest ja muutuvad ning teisenevad sama kiiresti, kui nad tekkisid.

Erinev kultuur tähendaks pigem erinevat mentaalsust ja maailmapilti. Maailmapilt ja enda teadvustamine ümbritsevas keskkonnas on eestlastel ja soomlastel aga minu meelest täiesti samad.

Ma pole kunagi aru saanud millest tegelikult räägitakse, kui minu soome sugulased (mu abikaasa on soomlane) hakkavad jahuma midagi "erinevast kultuurist".
Ja pigem tundub mulle, et soomlastel on kalduvus SELETADA sündmuseid "erineva" kultuuriga. Selle all mõistetakse just sedasama prügi sorteerimist ja perunalaatikko söömist jõulude ajal. Mingeid muid kultuurilisi erinevusi pole mina oma isiklike vaatluste põhjal küll märganud.